Image
Bruvik Jubileum

I Norge har me lange og gode tradisjonar med å hylla tilsette som har hatt samme arbeidsgjevar i 20 år eller meir. Dette blir markert med at firmaet gjev jubileumsur til jubilantane. I tillegg ser me at fleire nyttar klokker som motivasjonsgåver, firmajubileum og markering av runde dagar etc.

I den samanheng såg me behovet for eit meir elegant og tradisjonelt armbåndsur, som samtidig hadde eit moderne uttrykk. Dette meiner me den norske gründer og klokkedesignar, Rune Bruvik, har løyst på ein framifrå måte.

Kontakt e-post
Ring 954 45 700

Våre Bruvik Jubileums-modellar er skattefrie jubileumsgåver