Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa gjeld for VOSS UR & DESIGN AS sin nettstad vossurogdesign.no.
VOSS UR OG DESIGN AS (org. no. 919 993 774) er behandlingsansvarleg for personopplysningar som vert samla inn på nettstaden.

1. Personopplysningar som vert behandla

VOSS UR & DESIGN AS samlar ikkje inn personopplysningar som fødselsdato- og personnummer, eller opplysningar om personlege betalingskort.

Eksempel på informasjon som vert henta:

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Firmaadresse/fakturaadresse
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Informasjon om din bruk av nettsida, i form av blant anna kva undersider som vert besøkt, nettlesarinstillingar og IP-adresse

Korleis vert informasjonen innhenta?

VOSS UR & DESIGN AS samlar inn opplysningar gjennom skjema på vår nettside og via cookies.
Dersom du velgjer å ikkje oppgje personopplysningane, kan me verta forhindra frå å gje deg tilgang til produktet eller tenesta.

Aktuelle skjema:

  • Kontaktskjema

Aktuelle cookies:

  • Google analytics

2. Formålet med informasjonen som vert innhenta

For å kunna gje tilgang til våre produkt og tenester
For å kunna senda relevant informasjon
For å kunna ta kontakt og tilby våre produkt og tenester

3. Korleis vert informasjonen lagra?

Informasjon innhenta gjennom skjema på vossurogdesign.no vert lagra i vår publiseringsløysing.Informasjon innhenta via google analytics cookie vert lagra hjå google og inneheld informasjon om nettlesar og besøkte sider. Denne informasjonen vert sletta som standard etter 2 år. Ein kan reservera seg mot å bli logga av google analytics ved å fylgja denne lenka.

4. Korleis vert opplysningane sletta?

Informasjon vert sletta på oppfordring ved å kontakta oss på voss@urogdesign.no eller ved å bruka kontakskjemaet.

5. Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningane vert ikkje delt med utenforståande tredjepartar, men VOSS UR & DESIGN AS kan bruka underleverandørar til å levera heile eller delar av nettsida. Slike underleverandørar kan behandla personopplysningar på vegne av VOSS UR & DESIGN AS.

6. Rettar

Som brukar av nettsida vår har du rett til å kreva innsyn i personopplysningane som me behandlar om deg og korleis dei vert behandla. Du kan også kreva retting, sletting og begrensingar i behandlinga av personopplysningar i fylgje personopplysningslova.

Der behandlinga av personopplysningar er basert på samtykke, kan du til ei kvar tid trekkja ditt samtykke tilbake.

Dersom du meiner at VOSS UR & DESIGN AS ikkje har overhelde dine rettar i fylgje til personopplysningslova, har du rett til å klaga til den aktuelle tilsynsmyndigheita. Dette kan gjerast ved å senda klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengeleg på www.datatilsynet.no.

7. Kontaktinformasjon

Telefon: 954 45 700 
Epost: voss@urogdesign.no

Postadresse: 
VOSS UR OG DESIGN AS
Tjukkebygdvegen 401
5706 VOSS